Armariets
Amb la voluntat de donar un servei integral als nostres clients, t'oferim la possibilitat de gaudir d'altres serveis del teu interès.

Lloguer d'armariets grans 7,50 €/mes
Lloguer d'armariets petits 6,30 €/mes
Depósit d'armariet 13,40 €

Aquest dipòsit s'exigirà per la modalitat del lloguer d'armariets. Els usuaris que es donin de baixa seguint els tràmits i períodes establerts, tindran dret a la devolució d'aquest dipòsit.

Carrer Riera de l'Escorxador, 15, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 260 51 40 - Fax: 93 338 70 90 - Correu: infopmc@l-h.cat